Inschrijven in Brussel

Belang schoolkeuze en inschrijving

Een school kiezen is moeilijk. Je bezoekt het best verschillende scholen. Zo leer je de scholen beter kennen. 

Wat is het pedagogische project van de school? Welke zorg en extra hulp zijn er op school? Hoe gaat de school om met verschillende talen? Wat verwacht de school van ouders? … 

Informeer ook naar de praktische elementen. Kun je je kinderen vroeger brengen en later afhalen? Kunnen de kinderen op school eten? Wat zijn de schooluren? 

De keuze voor een Nederlandstalige school heeft consequenties. Denk goed na. Hoe kun je je kind helpen? Kan de schooltaal ook thuis een plaats krijgen?