Werkingsreglement Gibbon

3.     Wederzijdse afspraken tussen de ouders en Gibbon vzw

4. Geldelijke bepalingen