3de leerjaar B

Welkom in het derde leerjaar B.

In het derde leerjaar leren we heel wat nieuwe dingen. We leren nieuwe dingen bij rekenen en oefenen elke dag om hier beter in te worden. Lezen is ook heel fijn. We lezen tijdens de lessen Nederlands of snuisteren in de klasbibliotheek.

Dit jaar gaan we ook vaak naar de bibliotheek van Neder-Over-Heembeek. Zo stimuleren we verder het leesplezier! Spelling, schrijven en taalbeschouwing komen natuurlijk ook aan bod.

We leren verder over de wereld rondom ons. Hoe kunnen we ons veilig begeven in het verkeer? Welke planten en dieren leven er rond ons?

We gaan ook op stap in Neder-Over-Heembeek om onze eigen gemeente beter te leren kennen.

Elke vrijdag is het tijd voor muzische vorming waarbij aandacht gaat naar het creatieve proces bij beeld, muziek, dans en beweging.

3de leerjaar B

Juf Jade

Wat gaan we doen dit jaar?

- We zullen regelmatig naar de bibliotheek gaan van Neder-Over-Heembeek.

- We doen enkele leuke uitstappen dit jaar. We gaan naar het museum voor natuurwetenschappen en leren verschillende dieren en planten kennen. We maken een wandeling door Neder-Over-Heembeek om onze gemeente te leren kennen.

- Om de twee weken gaan we zwemmen.

- We gaan in het bos om de dieren en planten uit onze omgeving te leren kennen.

- We leren ons op een veilige manier in het verkeer te begeven.

- We leren om te gaan met geld door te koken en onze creaties te verkopen. Zo genereren we winst en kunnen we een leuk feest organiseren.

Onze klas!

3de leerjaar B